Bestaande VR ketels vervangen naar HR ketels

Voor Novotel Amsterdam City op de Zuidas hebben wij in opdracht van van Dorp installatietechniek de plaatsing van nieuwe HR ketels mogen uitwerken.

De bestaande ketelaansluitingen zijn door ons ingemeten waarna de nieuwe ketels door ons zijn uitgewerkt op een tekening voor uitvoering en montage.

De eisen aan de technische ruimte en de ketelinstallatie zijn door ons geverifieerdop basis van de NEN 3028 "Eisen voor verbrandingsinstallaties".

De oude ketels betroffen VR ketels die moesten worden vervangen.


Werktuigbouwkundig ontwerp RIS Rubber te Lelystad

In opdracht van Dorp installatie techniek hebben wij het werktuigbouwkundig ontwerp mogen opstellenvoor het renovatieproject RIS Rubber te Lelystad. Het bestaande pand is volledig gestript waarna een nieuwe installatie door ons is ontworpen. Het ontwerp is door ons vastgelegd middels een tranmissie en koellastberekening, ruimtelijst met ventilatiedebieten en principeschema's.

De installatie bestaat uit een warmtepompinstallatie, ventilatiesysteem met luchtbehandelingskast, vuilwater en hemelafvoeren en sanitaire installatie.

Het volledig ontwerp is door ons uitgewerkt in uitvoeringstekeningen voor uitvoering.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde linkWerktuigbouwkundig ontwerp AFAS Experience Center te Leusden

In opdracht van Homij technische installaties hebben wij het werktuigbouwkundig ontwerp voor het nieuwe complex van AFAS mogen uitwerken. Dit complex bestaat uit een theater, kantoor, restaurant, sport en vergaderzalen en een ruime parkeergarage.

De werktuigbouwkundige installatie bestaat uit een vwa, hwa, sanitair, klimaat, sprinkler, bodemopslag en warmtepomp installatie.

Het ontwerp hebben wij vast gelegd in de vorm van een ruimtestaat, transmissie en koellastberekening en de desbetreffende principeschema's. Dit ontwerp is verder uitgewerkt in een BIM model en werktekeningen voor montage.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Werktuigbouwkundig ontwerp Gerechtsgebouw te Breda

Voor de bouwcombinatie Inbalans hebben wij het werktuigbouwkundig uitvoeringsontwerp voor het Gerechtsgebouw Breda mogen uitwerken. Hierbij zijn wij nauw betrokken geweest bij de realisatie.

Het pand bestaat uit diverse zittingszalen, vergaderzalen, kantoorvertrekken restaurant waaraan hoge comforteisen zijn gesteld. Het totale oppervlakte van het pand bedraagt circa 33.000m² Het gebouw is voorzien van een ruime parkeergarage.

Het ontwerp is uitgewerkt op basis van de eisen volgens een verificatieproces. Tevens is het uitvoeringsontwerp in een BIM model uitgewerkt.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Klimaattechnisch ontwerp laboratorium Hagaziekenhuis Den Haag

LabWest is een grote laboratoriumorganisatie die is ontstaan uit het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van het HagaZiekenhuis, het KCHL van Medisch Centrum Haaglanden en de Stichting Regionale Trombosedienst ’s Gravenhage.

LabWest onderzoek onder meer bloed, urine en ontlasting. De uitslagen van deze onderzoeken helpen de zorgprofessionals bij het stellen van de juiste diagnose, of bij het vervolgen van een ziekteproces.

Voor Homij technische installaties hebben wij het klimaattechnisch ontwerp van het laboratorium mogen opstellen.

Het klimaattechnisch ontwerp kenmerkt zich door hoge ventilatievoud en overdruk of onderdruk tussen de verschillende ruimten.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Werktuigbouwkundig ontwerp RIVM en CBG

In Utrecht is de nieuwbouw gestart van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB)

Het gebouw bestaat uit een groot kantoorcomplex en een groot gedeelte aan Laboratoria.

Voor de bouwcombinaatie MEET BV hebben wij het werktuigbouwkundig uitvoeringsontwerp beoordeeld op uitvoerbaarheid. De opmerkingen zijn hierbij terug gekoppeld naar de ontwerpafdeling.

Wegens getekende geheimhoudingsverplichting kan niet meer verder worden ingegaan op de werkzaamheden aan dit project.

Helaas is dit project tot 16 januari 2017 stop gezet door het niet behalen van de gestelde trillingseis aangaande laboratorium ruimten. Inmiddels is de bouwvan dit project weer in volle gang.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Ontwerp klimaatinstallatie station Europaplein

Voor station Europaplein van de metrotunnel de Noordzuidlijn hebben wij het ontwerp van de klimaatinstallatie mogen opstellen. Doel en functie was het binnenklimaat van perrons, verdeelhallen, technische ruimten en liften te beheersen wat betreft temperatuur, luchtverversing en fijnstofgehalte in de aanwezige lucht.

Het ontwerp is door ons vast gelegd in de vorm van een ruimtestaat, koellast, ventilatie en geluidsberekeningen, principeschema's, meet en regeltechnische omschrijving, verificatieplan, werktekeningen en een werktuigbouwkundig ontwerprapportage.

Het ontwerp is uitgewerkt en geverifieerd in de vorm van system engineering.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Ontwerp klimaatinstallatie station De Pijp

Voor station de Pijp van de metrotunnel de Noordzuidlijn hebben wij het ontwerp van de klimaatinstallatie mogen opstellen. Doel en functie was het binnenklimaat van perrons, verdeelhallen, technische ruimten en liften te beheersen wat betreft temperatuur, luchtverversing en fijnstofgehalte in de aanwezige lucht.

Het ontwerp is door ons vast gelegd in de vorm van een ruimtestaat, koellast, ventilatie en geluidsberekeningen, principeschema's, meet en regeltechnische omschrijving, verificatieplan, werktekeningen en een werktuigbouwkundig ontwerprapportage.

Het ontwerp is uitgewerkt en geverifieerd in de vorm van system engineering.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Ontwerp RWA installatie station Europaplein

Voor station Europaplein van de metrotunnel de Noordzuidlijn hebben wij samen met COLT en Arcadis het uitvoeringsontwerp van de rookwarmteafzuig installatie mogen uitwerken. Dit hebben wij uitgewerkt middels desbetreffende berekeningen, werktekeningen en een uitvoeringsrapportage.

De rook en warmteafvoer (RWA) installatie omvat alle voorzieningen om in geval van calamiteiten met brand in de ondergrondse delen van de infrastructuur NZL de rook, warmte en (giftige) gassen af te voeren, zodat ter plaatse aanwezige personen veilig kunnen vluchten naar maaiveldniveau

Doel en functie van de installatie is om de vluchtwegen van het ondergrondse station vrij te houden van rook en brand.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Ontwerp RWA installatie station de Pijp

Voor station de Pijp van de metrotunnel de Noordzuidlijn hebben wij samen met COLT International en Arcadis het uitvoeringsontwerp van de rookwarmteafzuig installatie mogen uitwerken. Dit hebben wij uitgewerkt middels desbetreffende berekeningen, werktekeningen en een uitvoeringsrapportage.

De rook en warmteafvoer (RWA) installatie omvat alle voorzieningen om in geval van calamiteiten met brand in de ondergrondse delen van de infrastructuur NZL de rook, warmte en (giftige) gassen af te voeren, zodat ter plaatse aanwezige personen veilig kunnen vluchten naar maaiveldniveau.

Doel en functie van de installatie is om de vluchtwegen van het ondergrondse station vrij te houden van rook en brand.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Ontwerp overdrukinstallatie tunnelnooduitgangen Noordzuidlijn.

Voor de tunnelnooduitgangen van de Noordzuidlijn hebben wij het uitvoeringsontwerp van de overdrukinstallatie mogen opstellen en uitwerken.

Hierbij is het ontwerp samen met Arcadis opgesteld en verwerkt middels berekeningen, werktekeningen en een uitvoeringsrapportage.

Overdruk in de tunnelnooduitgangen is noodzakelijk om personen veilig te kunnen laten vluchten naar maaiveldniveau. Door middels van deze overdruk worden de nooduitgangen en trappenhuizen vrij gehouden van rook

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Multifunctioneel gebouw ROC Leiden

Het gebouw ROC leiden betreft een multifunctioneel gebouw en bevindt zich in de binnenstad tussen het Station Leiden Centraal en het Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Het gebouw bestaat uit 13 bouwlagen van totaal circa 51.000m² met een onderwijs, zorg, hotel en kantoorfunctie met een uitgebreide ondergrondse parkeergarage.

Voor Homij Technische Installaties hebben wij de werkvoorbereiding en de coördinatie tussen de verschillende werktuigbouwkundige diciplines mogen verzorgen.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Sportcampus Zuiderpark Den Haag

Sportcampus Zuiderpark is een geheel nieuw complex voor sport en is gebouwd op de locatie van het oude ADO Den Haag stadion.

De Sportcampus bevat een topsporthal met ruim 3300 tribuneplaatsen , een beachhal, een turnhal, een danszaal, een dojo, twee breedtesporthallen, viergymzalen, collegezalen en diverse project- en onderzoeksruimten.

Voor Kuijpers centrale Projecten B.V. hebben wij de transmissie en koellastberekening geverifieerd op basis van de uitgangspunten uit het bestek.

Het ontwerp is door ons opgesteld op basis van principeschema's voor ventilatie, verwarming en koeling.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link


Werktuigbouwkundig ontwerp Verkeerscentrale te Velsen

Voor Rijkswaterstaat en Terberg Systeem integratie hebben wij het onwerp van een nieuwe klimaatinstallatie voor de verkeerscentrale te Velsen mogen verzorgen.

Dit ontwerp bestaat uit een koel en verwarmingsysteem middels inductieunits.

De koeling wordt verzorgt door twee koelmachines en vrije koeling vanuit het Noordzeekanaal.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar onder genoemde link