Ontwerp en Engineering

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, programma van eisen of een opgesteld bestek kan een ontwerp door ons geheel zelfstandig worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Het ontwerp wordt in “”principe” uitgedacht. De uitgangspunten worden vastgesteld, de grove lijnen worden door ons opgezet zodat kan worden overgegaan tot het realiseren van de desbetreffende uitvoeringsdocumenten en werktekeningen in Revit als BIM engineer.

De componenten kunnen door ons worden geselecteerd en de desbetreffende uitvoeringsdocumenten worden door worden uitgewerkt.

Ook kunnen wij u helpen met de volgende berekeningen:

 • Transmissie berekening
 • Temperatuur overschrijding berekening
 • Koellast berekening.
 • Leidingnet berekeningen
 • Kanalen berekeningen
 • Geluid berekeningen

Advies in het verduurzamen van vastgoed

Ons installatiebureau kan u adviseren in welke maatregelen moeten worden toegepast om uw vastgoed te verduurzamen.

Per 2023 dienen aan te kopen panden of het verhuren hiervan minimaal te zijn voorzien van een energielabel C.

Per 2030 dienen aan te kopen panden of het verhuren hiervan minimaal te zijn voorzien van label A.

Om tot dit label te komen dient uw pand energiezuinig oftewel energieneutraal te worden uitgevoerd.

Ons installatiebureau kan u helpen met het adviseren hiervan of met het labelen van uw vastgoed of pand.

Uw vragen kunnen zijn:

 • is mijn pand geschikt voor een warmtepomp?

 • Welke maatregelen of extra installatievoorzieningen moeten hiervoor worden aangebracht?

 • Hoe kan ik mijn bouwkundige schil het beste isoleren en met welke toepassingen?

 • Welke energiemaatregelen kunnen in mijn installatie worden toegepast?

 • Wat is de terugverdientijd van mijn investering?

 • Hoe kan warmteterugwinning toepassen?


Rapportages

Gestelde eisen vanuit een bestek of vragenspecificatie kunnen door ons volgens het SMART principe in een rapportage worden beschreven en aangetoond.

Hiermee wordt tegelijkertijd de kennis gewaarborgd. De kennis wordt immers zwart op wit vast gelegd.

Deze kennis kan verder worden overgedragen naar de volgende deelnemer in het proces.

Deze rapportages kunnen tevens worden gebruikt door een keurende of controlerende instantie.

Ook kunnen deze worden opgenomen in het overdrachtsdossier richting de opdrachtgever.

Een ontwerprapportage kan bijvoorbeeld worden gebruikt als basis of als uitgangspunt in het verdere engineeringsproces.

Een uitvoeringsrapportage kan bijvoorbeeld worden gebruikt om kennis en uitgangspunten vast te leggen richting de werkvoorbereiding, exploitatie of het technisch beheer.


Commissioning

Commissioning is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van installaties.

Doel hiervan is om het proces te bewaken aan de hand van de gestelde eisen en hierdoor een faalkostenreductie te realiseren.

In veel gevallen blijken na oplevering nogal wat problemen in de gebouweninstallaties voor te komen.

Oorzaken kunnen liggen doordat tijdens iniatief fase geen goed Programma van Eisen is vastgelegd.

Ook kunnen fouten in werktekeningen, berekeningen of uitvoeringsdocumenten voorkomen.

Verder kunnen fouten of tekortkomingen ontstaan tijdens de uitvoering.

Als de engineering en uitvoering is afgerond komt het vaak voor dat geen goede overdracht heeft plaats gevonden

richting exploitatie of technisch beheer.

Om bovengenoemde fouten te voorkomen kan door ons het ontwerp en uitvoering op fouten worden nagelopen.

Tevens kan door ons het ontwerp worden vast gelegd voor een goede overdracht.

Hierbij wordt het ontwerp en het uitvoeringsproces getoetst aan de gestelde eisen en de huidige NEN of ISSO normen.

Afwijkingen worden in beeld worden gebracht, besproken en opgelost.

Hierbij kan het voorkomen dat een oplossing wordt bedacht wat kwalitatief beter is ten opzicht van wat was ontworpen.


Voor een kennis en indruk van referenties verwijzen wij u graag door naar rubriek portfolio